Naar startpagina

Mijn verhaal op de Collse Hoeve
Ik ben in 1950 geboren op de Collsche Hoeve. Mijn vader en moeder waren Bertus en Leen de Vries die het jaar daarvoor getrouwd waren. Ik was een aantal weken te vroeg geboren, mijn vader zei altijd dat ik een sigarendoosje paste.
Na een nooddoop werd ik naar het ziekenhuis in Eindhoven gebracht, waar ik 6 weken heb gelegen in een couveuse. Dankzij dit heb ik het waarschijnlijk overleefd.

Collse  Hoeve

Een foto uit 1951 voor de Collse Hoeve samen met mijn nichtje Maria de Vries.

In Nuenen ben ik op de 'bewaarschool' geweest bij zuster Masia nog in het klooster en bij zuster Clothilde in de toen nieuwe kleuterschool.
De eerste 3 jaar van de lagere school bracht ik door in Nuenen en de laatste 3 op de Nazareth school in Geldrop. Hierdoor verloor ik wel een beetje het contact met Nuenen. Vervolgens ging ik naar de HBS in Eindhoven; het Joris Lyceum toen nog in de Elzentlaan.
Daarna doorliep ik de HTS-electrotechniek in Eindhoven en behaalde met 21 jarig het diploma. Vervolgens ben ik terecht gekomen bij Philips en heb daar tot mijn pensionering gewerkt in de ontwikkeling van machines.
Tot 1977 heb ik op de Collse Hoeve gewoond en was intussen getrouwd. Hier is mijn dochter Marleen geboren in 1975. Na nog 3 jaar op het Eeneind gewoond te hebben ben ik verhuisd naar Valkenswaard. Daar woon ik nog steeds.
Alle foto's op deze site zijn © Harrie de Vries